WebQuest 
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

WSPÓŁCZESNY KONSUMENT I JEGO PRAWA

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie

Autorzy: Marzena Bekus - Richane i Tomasz Karoń - nauczyciele konsultanci Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie